Make it happens now

18 LAT
WSPÓŁPRACY Z NAJLEPSZYMI

Portfolio

Więcej

Events

Contests

KONTAKT

Happen House Sp. z o.o.
ul. Wał Miedzeszyński 630

03-994 Warszawa

T: +48 22 616 03 03
E: happen@happen.pl

NIP: 113 284 27 59, KRS: 0000392152
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
XIII Wydział Gospodarczy KRS, kapitał zakładowy: 100 000,00 PLN