Make it happens now

OD 2002 ROKU
WSPÓŁPRACA Z NAJLEPSZYMI

Portfolio

Więcej

Events

Contests

KONTAKT

Happen House Sp. z o.o.
ul. Mrówcza 243 lok. 408

04-697 Warszawa

T: +48 22 616 03 03
E: happen@happen.pl

NIP: 113 284 27 59, KRS: 0000392152
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
XIV Wydział Gospodarczy KRS, kapitał zakładowy: 100 000,00 PLN